Partnerne

Forretningsudvikling inden for fødevaresektoren kræver kompetencer på forskelligartede områder, og derfor udgør partnerskabet bag CPH-Food en stærk gruppe, der kan sætte relevante kompetencer i spil efter behov.

Kompetencerne omfatter fødevarefaglig ekspertise, forretningserfaring, stærke netværk og adgang til kapital.
Projektets partnere er DTU Fødevareinstituttet , KU Fødevarevidenskab, Spring Nordic, Food & Bio Cluster Denmark/Future Food Innovation

Læs mere om partnerne herunder.

Future Food Innovation er forankret i Food & Bio Cluster Denmark og har til formål at styrke innovationskraften og sikre et internationalt konkurrencedygtigt fødevareerhverv. Det skal ske ved at bringe virksomheder, viden og brugere sammen primært i Region Midtjylland, således at de udvikler og kommercialiserer nye innovative produkter.


De vigtigste aktiviteter for Future Food Innovation er:

 • Støtte til innovation i fødevarevirksomheder, Differentieringspuljen
 • Internationalisering af fødevarevirksomheder også vedrørende Horizon 2020
 • Kurser, workshops, international konference
 • Støtte til erhvervsrettede ph.d.’er/post docs
 • Sundhedsvisionen
 • Innovationcamps/tværfaglig kompetenceudvikling
 • Udgangspunkt i markedsmuligheder og virksomhedspotentialer

Differentieringspuljens formål er at bane vejen for produktion og afsætning af højkvalitets- og højværdiprodukter primært fra regionens fødevarevirksomheder.

 

Spring Nordic er en investerings- og udviklingsvirksomhed med fokus på bæredygtige investeringer i videntunge, højteknologiske startups og vækstvirksomheder.

Spring Nordics investeringsstrategi er at understøtte bæredygtig udvikling, ansvarlig vækst og skabelse af danske arbejdspladser gennem aktive investeringer, eksempelvis indenfor teknologi- og impact-baserede virksomheder samt industri, miljø, energi og bioressourcer.

Spring Nordics forretningsmodel:

 • Aktiv og værdiskabende indsats i selskabernes bestyrelser og stort netværk til yderligere kompetencer
 • Stærkt netværk til universiteter og industri har bl.a. resulteret i etablering af flere partnerskaber og aktivt arbejdende relationer
 • Særligt udviklede projektaktiviteter til at fremme deal-flow samt understøtte virksomhedsudvikling
 • In-house fundraising-aktiviteter til at skaffe supplerende projektmidler til portføljevirksomheder hos fonde og programmer i DK og EU
 • "Tech Transfer", hvor der pt. arbejdes med etablering af en stor Deep Tech Fund med midler fra den Europæiske Investerings Fond og danske industripartnere

Spring Nordic arbejder med tre bundlinjer:

 1. Portføljevirksomhedernes - med afkast på baggrund af netværk med universiteter, industri og investorer
 2. Samfundets med resultat i form af nye virksomheder, nye arbejdspladser og et bæredygtigt, grønt vækstgrundlag
 3. Spring Nordics egen med et forventet positivt afkast, på baggrund af grundig screening og aktiv portføljemanagement 
 4.  

Kontaktperson: Rune Egedal Westergaard, tlf.: 46740267 eller mail: ruwe@capnova.dk

 

Danish Food Cluster er en medlemsforening stiftet på initiativ af førende fødevarevirksomheder og vidensinstitutioner med udgangspunkt i branchens behov for et samlende og landsdækkende fødevareinitiativ.

Med 135 medlemmer i hele Danmark dækker Danish Food Cluster 75 procent af omsætningen inden for fødevarer. De fleste medlemmer er små og mellemstore virksomheder, men de tre største koncerner inden for fødevarebranchen samt fire universiteter, herunder DTU og Københavns Universitet, samt sektorens store organisationer er også med.

Danish Food Cluster samarbejder med en række af de stærkeste industribaserede fødevaremiljøer i Europa. Klyngen er sekretariat for European Food Alliance, der blandt andre omfatter hollandske Food Valley, Skåne Food Innovation og Flanders Food. Samtidig er klyngen Invest in Denmark’s og Udenrigsministeriets partner inden for fødevarer.

Danish Food Cluster tilbyder fødevarevirksomhederne:

 • Netværk og vidensdeling
 • Hjælp til innovation, herunder adgang til retail, partnere og midler
 • National og international synlighed og gennemslagskraft
 • Brobygning og facilitering af samarbejde på tværs af fødevareklyngen i ind- og udland

 

DTU er et selvejende universitet med uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation. Universitetets hovedaktiviteter er forankret i 19 institutter, et nationalt laboratorium for bæredygtig energi og 8 andre universitetsenheder. DTU's innovationssystem strækker sig fra forskning og undervisning over patentering og licensering til industrielt samarbejde og forskerparkaktiviteter.

Se mere på www.dtu.dk

DTU Fødevareinstituttet forsker i og formidler bæredygtige og værdiskabende løsninger inden for fødevarer og sundhed til gavn for samfund og erhverv. Instituttets opgaver bliver løftet i et tværfagligt samarbejde mellem disciplinerne ernæring, kemi, toksikologi, mikrobiologi, epidemiologi og teknologi. 
Visionen er, at DTU Fødevareinstituttet skaber fremtidens velfærd gennem forskning i fødevarer og sundhed. Instituttet gør en forskel ved at producere viden og teknologiske løsninger, som forebygger sygdom og fremmer sundhed, gør det muligt at brødføde den voksende befolkning samt udvikler en bæredygtig fødevareproduktion.
Instituttet har et godt og konstruktivt samarbejde med både individuelle firmaer i fødevareindustrien og med relevante brancheorganisationer om forskning, studenterprojekter og rådgivningsopgaver. Instituttets forskning er internationalt anerkendt, og forskerne har et stort netværk til såvel danske som internationale forskningsmiljøer.

DTU Fødevareinstituttet ønsker at være et ledende innovationsmiljø for fødevaresektoren. For at nyttiggøre instituttets forskningsresultater til værdiskabende gavn for erhvervsliv samt understøtte den videnbaserede samfundsudvikling er innovation en integreret del af instituttets forskningsaktiviteter. Det betyder, at firmaer, der indgår i et samarbejde med DTU Fødevareinstituttet, får adgang til en meget stor vidensbase og et meget stort vidensmiljø.

DTU's hovedadresse er i Lyngby ca. 10 kilometer fra København. Undervisningen af de studerende foregår primært på DTU Lyngby Campus og DTU Ballerup Campus og består derudover af DTU Risø Campus i Roskilde, samt af en række andre lokaliteter på Sjælland og i Jylland.

DTU Fødevareinstituttet er bevillingsmodtager i projektet, og har ansat projektledelsen af CPH-Food.

Se mere på www.food.dtu.dk

 

Københavns Universitet er med cirka 40.000 studerende og 9.000 medarbejdere en af Nordens største forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Universitetets mål er at drive forskning af højeste kvalitet, at tilbyde forskningsbaseret uddannelse til det højeste akademiske niveau og at formidle ny og klassisk viden til såvel videnskabelige miljøer som til det omgivende samfund.
Københavns Universitet er ramme om en stor mangfoldighed af videnskabelige miljøer, som er organiseret i faglige hovedområder, kaldet fakulteter. Der er seks fakulteter, der på én gang fungerer som administrative enheder og faglige fællesskaber omkring uddannelse og forskning: Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teologiske Fakultet. Institut for Fødevarevidenskab er et af 12 institutter under Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Science.

Institut for Fødevarevidenskab uddanner og forsker i fødevarer og er Nordens største universitære forskningsenhed og uddannelsessted på fødevareområdet. Du finder os på Københavns Universitets Frederiksberg Campus. Vi har fire sektioner: Mikrobiologi og fermentering, Ingrediens- og mejeriteknologi, Design og forbrugeradfærd (herunder Nordic Food Lab), Kemometri og analytisk teknologi.
Vores forskning spænder fra fødevaremikrobiologi, fødevarekemi, fødevareanalyse, metabolomics over molekylær- og teknologisk funktionalitet, fødevareprocesteknologi, eksplorativ dataanalyse til gastronomi, sensorisk kvalitet og forbrugeropfattelse.
Instituttet råder over avanceret infrastruktur inkl. state-of-the-art udstyr indenfor high-throughput sensorteknologi, qPCR, Bio-imaging og udstyr indenfor sensorik og forbrugervidenskab samt større eller mindre pilotanlæg indenfor processering af mejeriprodukter, kød, cerealier og brød, øl samt bioraffinering og molekylær gastronomi.

Læs mere om Institut for Fødevarevidenskab

Fødevaresektoren står for en væsentlig del af den danske eksport og er en vigtig bidragyder til samfundet. Derfor er der behov for dygtig og veluddannet arbejdskraft samt for naturvidenskabelig forskning, der kan understøtte fødevareindustrien og sikre befolkningen sunde og bæredygtige fødevarer. Vi uddanner til fødevaresektoren og samarbejder med ca. 100 partnere inden for industrien og i universitetsverdenen om forskning til gavn for forbrugerne, industrien og hele samfundet. Instituttets forskning bidrager til optimering af produktionsprocesser og ressourceforbrug, øget sundhed samt en forbedring af den danske fødevareklynges konkurrenceevne. Forskningen indgår også i løsningen af en række globale udfordringer som fødevareknaphed, klimaproblemer og livsstilsygdomme.

Vi uddanner bachelorer og kandidater med stærke internationale kompetencer, og fødevareuddannelserne på Københavns Universitet ruster fremtidens medarbejdere og fødevareentreprenører til at arbejde innovativt og teamorienteret. Institut for Fødevarevidenskab har 350 studerende på bacheloruddannelsen, Fødevarer og ernæring (herunder fødevareingeniøruddannelsen), 175 på kandidatuddannelsen i fødevarevidenskab (Food Science and Technology) samt 75 på Fødevareinnovation og sundhed (Food Innovation and Health).

Læs mere om de enkelte uddannelser herunder:

Bachelor i Fødevarer og ernæring

Kandidat i Fødevarevidenskab

Kandidat i Fødevareinnovation og sundhed

Kontakt

John Sørensen
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
93 51 35 28

Kontakt

Henning Høgh Jensen
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
40 25 12 22

Kontakt

Lars Horsholt Jensen
Projektchef
Food & Bio Cluster Denmark
30 34 62 68

Kontakt

Nanna Wiereck
Lektor/viceinstitutleder
Københavns Universitet
35 33 35 02

Kontakt

Søren Svanebjerg
Business Developer
Spring Nordic
21 65 17 20

Projektet er støttet af:

Den Europæiske Fon for Regionsudvikling

 

Region Sjælland

 

Vækstforum Sjælland

https://www.cph-food.dk/om-cph-food/partnerne
29 NOVEMBER 2021