Forside

CPH-Food

Skræddersyet eksperthjælp til udvikling af din fødevarevirksomhed

CPH-Food har til formål at øge innovationsgraden og at udvikle konkrete løsninger for små og mellemstore fødevarevirksomheder i Region Sjælland. Fødevareerhvervet er af stor betydning for regionen, og vi vil imødekomme SMV’ernes behov for innovation og dermed øge deres del i et voksende marked. Det vil vi gøre gennem et partnerskab, der består af stærke kompetencer inden for innovation, forskning og forretningsudvikling på det fødevarefaglige område. Projektet er støttet af EU og Region Sjælland og løber frem til november 2019.

Chip

Round Table om tørringsteknologier!

CPH-FOOD afholder Round Table tirsdag d. 5 februar, hvor du kan få viden om udviklingsmulighederne indenfor tørringsteknologier til din virksomhed. 

Klik her og læs mere. 

Har du en god idé, der vil gavne din fødevarerelaterede virksomhed, er du velkommen til at kontakte os for at høre mere om mulighederne for et samarbejde.

 

https://www.cph-food.dk/
17 FEBRUAR 2019