Spirer i reagensglas

Projekter

CPH-Food vil støtte projekter, der udføres som samarbejder mellem:

  • Virksomhed og en studerende
  • Virksomhed og forsker(e)
  • Flere virksomheder – de såkaldte minikonsortier

Det er intentionen at gennemføre 42 projekter i CPH-Foods løbetid.

Kontakt

John Sørensen
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
93 51 35 28
http://www.cph-food.dk/projekter
19 OKTOBER 2018