Food industry equipment

Om CPH-Food

CPH-Food er et tilbud om vidensbaseret hjælp til innovativ produktudvikling for små og mellemstore virksomheder inden for det fødevarerelaterede område - hovedsageligt i Region Sjælland.

Partnerne bag projektet tilbyder en solid og målrettet kompetence-platform til virksomhederne, og vi er overbeviste om, at samarbejdet mellem virksomhederne og partnerne på sigt kan styrke beskæftigelsen og øge væksten i fødevareerhvervet i regionen.

Kontakt

John Sørensen
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
93 51 35 28

Projektet er støttet af:

Den Europæiske Fon for Regionsudvikling

 

Region Sjælland

 

Vækstforum Sjælland

http://www.cph-food.dk/om-cph-food
14 AUGUST 2018