Forside

CPH-Food

Skræddersyet eksperthjælp til udvikling af din fødevarevirksomhed

CPH-Food har til formål at øge innovationsgraden og at udvikle konkrete løsninger for små og mellemstore fødevarevirksomheder i Region Sjælland. Fødevareerhvervet er af stor betydning for regionen, og vi vil imødekomme SMV’ernes behov for innovation og dermed øge deres del i et voksende marked. Det vil vi gøre gennem et partnerskab, der består af stærke kompetencer inden for innovation, forskning og forretningsudvikling på det fødevarefaglige område. Projektet er støttet af EU og Region Sjælland og løber frem til november 2019.

Begivenheder

Lilla pulver

CPH-Food afholder arrangementet Sky Food Fair 2.0 Onsdag d.31/10 på DTU. Ved arrangementet får virksomheder og forskere mulighed for at møde hinanden

samt udveksle ideer.  

Har du en god idé, der vil gavne din fødevarerelaterede virksomhed, er du velkommen til at kontakte os for at høre mere om mulighederne for et samarbejde.

 

http://www.cph-food.dk/
19 NOVEMBER 2018