Forside

Spirer i reagensglas

CPH-Food

Skræddersyet eksperthjælp til udvikling af din fødevarevirksomhed

CPH-Food har til formål at øge innovationsgraden og at udvikle konkrete løsninger for små og mellemstore fødevarevirksomheder i Region Sjælland. Fødevareerhvervet er af stor betydning for regionen, og vi vil imødekomme SMV’ernes behov for innovation og dermed øge deres del i et voksende marked. Det vil vi gøre gennem et partnerskab, der består af stærke kompetencer inden for innovation, forskning og forretningsudvikling på det fødevarefaglige område. Projektet er støttet af EU og Region Sjælland og løber frem til november 2019.

Food partners

Fødevarevirksomheder i Region Sjælland med en god ide til produktudvikling kan nu få gratis ekspertbistand til at føre den ud i livet.

Inviting chef

Hvis du har en idé, der vil gavne din fødevarerelaterede virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte os for at høre om dine muligheder for at deltage. 

http://www.cph-food.dk/
19 OKTOBER 2018